609 713 143 tirigualada@filnux.com

 

Normes d’inscripció al Concurs Social

Les inscripcions al Concurs Social, és faran a les fulles que a tal efecte es troben a la galeria.
Haurà de constar obligatòriament el NOM i DOS COGNOMS escrits en lletres majúscules, el número de soci i el de llicència federativa.
El gran nombre de socis, fa del tot impossible recavar aquestes dades quan hi manquin.
Per tant, i en el cas de manca de dades, al tirador li serà anul·lada la inscripció.

És absolutament imprescindible estar en possessió de la llicència federativa per a participar en qualsevol prova.