609 713 143 tirigualada@filnux.com

 

Normes per a la inscripció, 2020

El Club de Tir Igualada d’acord amb la Federació Catalana de Tir, organitza per aquest any, 5 proves vàlides per al campionat de Catalunya, en quatre modalitats diferents.

La competició de Standard cal. 22 tindrà lloc el dia 23 de febrer, la de Foc Central el dia 5 d’abril, la de 9 mm el dia 8 de març i les d’IPSC 25 d’abril i 22 de novembre.

Cal recordar que els tiradors de segona categoria tenen l’obligació de prendre part almenys en una tirada de l’àmbit autonòmic, un cop a l’any.

  • Tots els tiradors, siguin de la categoria que siguin, només es podran inscriuire en una de les tres proves de precisió (standard, foc central, 9 mm). Les proves d’IPSC seran obertes a tots els tiradors independentment de si s’han inscrit en alguna de
    les anteriors.
  • Les inscripcions es podran efectuar a les bústies corresponents a partir del dia 1 de gener fins 1 setmana abans de la tirada corresponent.
  • Els tiradors veterans de tercera i els tiradors de tercera, que no hagin de canviar de categoria, no es podran inscriuire a cap de les tres proves de precisió. Si ho podran fer a IPSC.
  • Respecteu aquestes normes, ja que son l’única opció per al bon ordre a les proves.