609 713 143 tirigualada@filnux.com

Normes esportives per a la renovació de llicències.

Les normes que regeixen en l’actualitat, per a part de la intervenció d’armes de la Comandància de Guàrdia Civil de Barcelona, són les següents:

  • Renovació de TERCERA categoria Imprescindible haver pres part en almenys una tirada del concurs social, una vegada per any. (Un cop cada any, dels tres que dura la llicència). Per tant, serà absolutament necessari que vingueu a tirar almenys un cop l’any,
    a qualsevol competició de Gros Calibre, Calibre 22 o bé 9 mm. (La majoria ja ho feu). Els punts obtinguts no seran determinants.
  • Renovació de SEGONA categoria Imprescindible haver pres part, almenys en una primera fase del campionat de Catalunya, un cop cada any dels 3 que dura la llicència, en les modalitats que corresponguin a les armes que tingueu guiades. Caldrà acreditar haver
    obtingut uns punts mínims del següent barem: Foc Central (Gros Calibre) 450 punts, Calibre 22 440 punts. També seran vàlides les tirades de 1a fase del C.C. que poguéssiu fer en altres clubs, llavors recordeu demanar el certificat
    de participació.

VETERANS de segona categoria (majors de 55 anys) hauran d’acreditar la seva assistència a les competicions del Campionat de Catalunya, si bé no es tindrà en compte la puntuació aconseguida.