609 713 143 tirigualada@filnux.com

Reglament de la Lliga Open de Fusell Militar

Normes generals:

S’utilitzaran exclusivament armes originals de patent igual o anterior a 1965.
Les armes seran utilitzades en la seva versió standard, és a dir, en aquella que correspongui a la fabricació en sèrie, inclòs el calibre i el tipus de cartutx.
S’utilitzarà cartutx metàl·lic, amb pólvora negre o nitre.
Els calibres permesos seran a partir de 6 mm.
Els elements de punteria de les armes militars reglamentàries poden ser desplaçats o adequats a la distancia, però no modificats.
No es permeten elements de punteria que no corresponguin al model.
Se’n poden modificar els punts.
Les armes de repetició susceptibles de contenir diversos cartutxos podran ser utilitzades tir a tir o introduint diversos cartutxos al carregador, a voluntat del tirador.
Es permet la utilització de jaquetes de tir, guants, gorres i ulleres de tir.

Modalitats de tir:

ASSEGUTS: 3 tirades, els dies 22/gener, 28/maig i el 24/setembre de 2023.
Tirada: Trets de prova + 2 tandes.
5 minuts de prova sense límit de trets.
– 1 tanda de 15 trets en un temps de 15 minuts en posició assegut.
10 minuts de descans.
– 1 tanda de 15 trets en un temps de 15 minuts en posició assegut.

ESTIRATS I GENOLL A TERRA: 3 tirades, els dies 26/març, 23/juliol i 26/novembre de 2023.
Tirada: Trets de prova + 2 tandes.
5 minuts de prova sense límit de trets.
– 1 tanda de 15 trets en un temps de 15 minuts en posició estirats.
10 minuts de descans.
– 1 tanda de 15 trets en un temps de 15 minuts en posició genoll a terra.

Es pot fer servir corretja i  si es fa servir ha d’estar ancorada  en dos punts separats almenys 40 centímetres i si l’arma té anelles portafusell, aquestes han de ser als punts d’ancoratge utilitzats.
Les corretges podrà ser originals o rèpliques que estaran realitzades en material existent a la seva època i l’amplada màxima serà de 38 mil·límetres.
Per el còmput de la classificació de la Lliga Open de Fusell Militar, s’utilitzaran les 4 millors puntuacions de cada tirador.