609 713 143 tirigualada@filnux.com

Modalitats

Aire Comprimit

Hora
10 hores
15 minuts abans es tancarà la inscripció

Armes
Arma curta i llarga

Distància
Arma curta 10 metres
Arma llarga 25 metres

Posició
Arma curta
A peu dret sense cap mena de suport
Arma llarga
Asseguts amb suport

Tirada
5 de prova
4 sèries de 10 trets per sèrie en 300 segons per sèrie

Blancs
Oficials de la modalitat

Notes
Les armes llargues podran utilitzar saquet o bipode com a suport

Categories
Infantils i adults

Puntuació
El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer i així successivament
Per optar a premi fa falta participar en 2 de les 3 proves del Concurs Social

Semiautomàtics moderns

Hora:
10 hores
Inscripcions el mateix dia

Armes:
Fusell semiautomàtic (plataforma AR – Ak) no superior al calibre .30

Distància:
100 metres

Posició:
L’adequada al tret a fer

Tirada:
3 escenaris:
1-coberta,
2-barricada
3-Tank Trap.

En tots tres:
3 trets al metall gran
3 trets a la diana
3 trets al metall petit.
9 Trets en 90 segons a cada escenari

Poden haver-hi canvis d’escenari o addicionals en funció del nombre de participants

Blancs:
Oficials de la modalitat

Notes:
En cap cas es pot fer servir “monopod”
Bandera de recamarà buida és OBLIGATÒRIA
Es recomana fer servir ulleres de tir transparents
Màxim 10 cartutxos per carregador
També es pot fer servir un sac de “barricada” per donar suport a l’arma

Categories:
Mires obertes
Visor
Punt vermell

Puntuació
Metall gran de 30 x 30 = 5 punts
Metall petit de 10 x 10 = 10 punts
Diana zona A = 5 punts
Diana zona B = 3 punts
Diana zona C = 1 punt

La suma total del valor dels impactes aconseguits, menys les penalitzacions determinarà el guanyador de la prova
El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer i així successivament
Per optar a premi fa falta participar en dues proves del Campionat Social

 

Lliga Open de Fusell Militar 

Hora
10 hores
15 minuts abans es tancarà la inscripció

Armes
S’utilitzaran exclusivament armes originals de patent igual o anterior a 1965
Les armes seran utilitzades en la seva versió standard, és a dir, en aquella que correspongui a la fabricació en sèrie, inclòs el calibre i el tipus de cartutx.
S’utilitzarà cartutx metàl·lic, amb pólvora negre o nitre
Els calibres permesos seran a partir de 6 mm
Els elements de punteria de les armes militars reglamentàries poden ser desplaçats o adequats a la distància, però no modificats
No es permeten elements de punteria (alces i mires) que no corresponguin al model
Se’n poden modificar els punts
Les armes de repetició susceptibles de contenir diversos cartutxos podran ser utilitzades tir a tir o introduint diversos cartutxos al carregador, a voluntat del tirador.

Distància
100 metres

Posició
Estirats i genoll a terra

Tirada
1 tanda de prova, sense límit de trets en 5  minuts

1 tanda ESTIRAT de 15 trets en 15 minuts

10 minuts de descans

1 tanda GENOLL A TERRA de 15 trets en 15 minuts

Blancs
Oficials de la modalitat

Notes
Es permet la utilització de jaquetes de tir, guants, gorres i ulleres de tir
Es pot fer servir corretja i si es fa servir ha d’estar ancorada en dos punts separats almenys 40 centímetres i si l’arma té anelles portafusell, aquestes han de ser als punts d’ancoratge utilitzats.
Les corretges podran ser originals o rèpliques que estaran realitzades en material existent a la seva època i l’amplada màxima serà de 38 mil·límetres
Els tiradors que no puguin tirar estirats i/o de genolls,poden tirar en la modalitat d’asseguts
Es pot utilitzar saquet o bípode original militar (CETME, FN)
Suport del darrere a la ma
El fusell no pot tocar directament la taula

Categories:
No és d’aplicació

Puntuació:
El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer i així successivament
Per optar a premi fa falta participar en dues proves del Concurs Social.

F – Class Rifle

Hora
10 hores del matí.
15 minuts abans es tancarà la inscripció

Armes
Els rifles a utilitzar s’enquadren en tres categories:
PRODUCCION:
Els canyons i les accions seran exclusivament comercials de sèrie.
S’admeten canyons amb una llargada màxima de 26 polsades i 0.9 polsades de gruix en la boca d’aquest. Calibre 308W.
Queden fora el xassís i aquelles culates que porten “pistolet” o forat per al dit polze.
Com a element de suport està permès fer servir un bipode o un saquet.
No està permès l’ús de saquet de darrere per la culata.
OPEN:
Es pot fer servir qualsevol rifle de calibre igual o inferior a 8 mm.
Per al suport davanter es pot fer servir una torreta.
El pes de l’arma, amb tots els seus accessoris no pot superar els 10 kilograms.
RESTRICTED:
Rifles de calibre 308W 0 .222.
Es pot utilitzar un bipode fixat al guardamà i un saquet al darrere, però no poden estar connectats l’un amb l’altre.
El pes de l’arma i tots els seus accessoris no pot superar els 8.250 kilograms.

Distància
100 metres.

Posició
estirats a terra

Tirada
30 trets + 5 de prova en un temps de 30 minuts

Blancs
Un blanc amb 6 dianes per la competició amb una zona a l’esquerra pels trets de prova.

Notes
Es poden fer servir visors òptics sense límit d’augments

Categories
Restricted
Open
Producción

Puntuació
El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer i així successivament
Per optar a premi fa falta participar en dues proves del Campionat Social

Reglament Tècnic
Reglamento-Tecnico_f-class_rifle

PRS – Calibre 22lr

Hora:
10 matí
Inscripcions el mateix dia

Armes:
Carrabina de forrellat amb carregador del calibre 22lr
Carrabina semiautomàtica del calibre 22lr
Està permès l’ús de fre de boca

Distància:
100 metres

Posició
L’adequada al tret a fer

Tirada:
3 escenaris:
1-coberta,
2-barricada
3-Tank Trap.

En tots tres:
3 trets al metall gran
3 trets a la diana
3 trets al metall petit.
9 Trets en 90 segons a cada escenari

Poden haver-hi canvis d’escenari o addicionals en funció del nombre de participants

Blancs:
Oficials de la modalitat

Notes:
En cap prova es pot fer servir “monopod”.
Bandera de recamarà buida OBLIGATÒRIA
Es recomana fer servir ulleres de tir transparents
Màxim 10 cartutxos per carregador
També es pot fer servir un sac de “barricada” per donar suport a l’arma

Categories:
Forrellat del calibre 22lr
Semiautomàtic del calibre 22lr

Puntuació:
Metall gran de 30 x 30 = 5 punts
Metall petit de 10 x 10 = 10 punts
Diana f-Class = segons puntuació

Al guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38 al segon, 36 al tercer i així successivament.
Per optar a premi fa falta haver participat en dues proves del Campionat Social

 

Mini f-Class

Hora:
10 hores del matí.
15 minuts abans es tancarà la inscripció

Armes:
Carabina Cal. 22 amb visor òptic

Distància:
100 metres.

Posició
Estirats a terra

Tirada:
30 trets + 5 de prova en un temps de 30 minuts

Blancs
Oficials de la modalitat

Notes:

Categories:
Restricted
Open

Puntuació
El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer i així successivament
Per optar a premi fa falta participar en dues proves del Campionat Social

Reglament Tècnic
Reglamento_Tecnico_Mini_f-class

Foc Central

Hora
10 hores del matí.
15 minuts abans es tancarà la inscripció.

Armes
De Foc Central

Distància
25 metres

Posició 
A peu dret sense cap mena de suport

Tirada
60 trets + 10 (5 i 5) trets de prova
6 sèries de 5 trets en fase de precisió en un temps de 300 segons per sèrie
6 sèries de 5 trets en fase de tir ràpid, amb taules aixecats i diana mòbil, amb 3 segons d’exposició i 7 segons ocults.

Blancs
Oficials de la modalitat

Notes
Se seguiran normes UIT

Categories
A,B i veterans

Puntuació
El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer i així successivament
Per optar a premi fa falta participar en dues proves del Campionat Social

 

9 mm

Hora
10 hores del matí.
15 minuts abans es tancarà la inscripció.

Armes
Pistola automàtica del calibre 9 mm, amb empunyadura NO anatòmica
La pressió mínima del disparador és de 1.360 gr

Distància
25 metres

Posició 
A peu dret sense cap mena de suport

Tirada
60 trets + 5 trets de prova
6 sèries de 5 trets en fase de precisió en un temps de 150 segons per sèrie
6 sèries de 5 trets en fase de tir ràpid en un temps de 20 segons per sèrie

Blancs
Oficials de la modalitat

Notes
Se seguiran normes UIT

Categories
A,B i veterans

Puntuació
El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer i així successivament
Per optar a premi fa falta participar en dues proves del Campionat Social

Reglament Tècnic
reglamento_tecnico_9mm

 

Stàndard calibre 22 

Hora
10 hores del matí
15 minuts abans es tancarà la inscripció

Armes
Calibre 22

Distància
25 metres

Posició 
A peu dret sense cap mena de suport

Tirada
60 trets + 5 trets de prova
4 sèries de 5 trets en 150 segons cada sèrie
4 sèries de 5 trets en 20 segons cada sèrie
4 sèries de 5 trets en 10 segons cada sèrie

Blancs
Oficials de la modalitat

Notes
Se seguiran normes UIT

Categories
A,B i veterans

Puntuació
El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer i així successivament
Per optar a premi fa falta participar en dues proves del Campionat Social

Reglament Tècnic
Reglamen_tecnic_pistola_standard_22

 

Fusell Militar

Hora
10 hores
15 minuts abans es tancarà la inscripció

Armes
Fusells de forrellat, palanca o semiautomàtics, canó ratllat, calibre igual o superior a 6 mm
Emprades per qualsevol exèrcit
Data de fabricació del primer model anterior al 1965
No s’accepten rèpliques.

Distància:
50 metres

Posició
Tal com indica l’apartat “tirada”

Tirada
20 trets + 5 de prova, a 50 metres
28 de gener – Drets i per punts
12 de maig – Asseguts i per agrupació
27 d’octubre – Asseguts i per punts

Blancs:

Oficials de la modalitat

Notes:
En cas d’avaria, el tirador podrà substituir l’arma per qualsevol altre d’iguals característiques
Queden expressament prohibides les mires òptiques de qualsevol,mena
En cas d’avaria el tirador podrà substituir l’arma per qualsevol altre d’iguals característiques
En proves a peu dret cap part de cos del tirador es podrà recolzar en la vestimenta
No seran permeses les modificacions que alterin de forma substancial les armes, canvi de canons, d’elements de punteria, o bé el canvi de la canya, així com les subjeccions externes.
En les proves assegudes el fusell es podrà subjectar pel davant lliurement, la culata sempre subjectada per el tirador i no recolzada al tauler.
Cap altre suport de l’arma és correcta, només el canó a la taula i la culata a qualsevol part del cos del tirador.

Categories:
A, B i veterans

Puntuació
El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer i així successivament
Per optar a premi fa falta participar en les tres proves del Campionat Social

 

Carrabina calibre 22

Hora
10 hores del matí.
15 minuts abans es tancarà la inscripció.

Armes
Qualsevol carrabina lleugera del calibre 22, amb mires obertes i sense cap dispositiu de subjecció al cos

Distància
50 metres

Posició 
Tal com indica l’apartat “tirada”

Tirada
El Campionat Social consta de tres proves:
1 – 11 de febrer – 60 trets + 5 de prova a peu dret
2 – 16 de juny – 30 trets + 5 de prova, asseguts i per agrupació
3 – 01 de setembre – 30 trets + 5 de prova, asseguts i per puntuació

Blancs
Oficials de la modalitat

Notes
Queden expressament prohibides les mires òptiques de qualsevol mena

Categories
A,B i veterans

Puntuació
El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer i així successivament
Per optar a premi fa falta participar en dues proves del Campionat Social

Reglament Tècnic
Reglamento_tecnico_carabina

 

Besties Metàl·liques

Hora
10 hores del matí
15 minuts abans es tancarà la inscripció

Tiradors
Aquesta prova s’efectuarà per equips de dos tiradors que els participants, lliurement s’organitzaran
Els dos tiradors d’un mateix equip es mantindran durant tot l’any

Armes
Qualsevol de curta
És permès canviar d’arma en les diferents entrades, sense cap límit

Distància
50 metres

Posició
A peu dret sense cap mena de suport

Tirada
Cada equip ocuparà llocs de tirador contigus, davant les 12 siluetes al mateix temps
L’únic limitat és el temps que serà de:
50 segons per la 1a entrada
40 segons per la 2a entrada
30 segons per la 3a entrada
20 segons per la 4a entrada
10 segons per la 5a entrada

Blancs
Besties metàl·liques

Trets
Il·limitats

Notes
Durant el temps assignat l’equip haurà de tombar el màxim possible de siluetes
És indiferent quantes. I quines siluetes són tombades per cada membre de l’equip
Valoració dianes: Porc 15 punts perdiu, conill i serp 10 punts pingüí i oca 5 punts

Categories
No és d’aplicació

Puntuació
L’equip guanyador obtindrà 40 punts, 38 al segon, 36 al tercer i així successivament
Per optar a premi fa falta participar en les dues proves del Concurs Social

Automàtica calibre 45 mm

Hora
10 hores del matí.
15 minuts abans es tancarà la inscripció.

Armes
Pistola automàtica del calibre 45 mm

Distància
Galeria IPSC

Posició
A peu dret sense cap mena de suport

Tirada
30 trets + 5 trets de prova

Blancs
Oficials de la modalitat

Notes
Se seguiran normes UIT

Categories
A,B i veterans

Puntuació
El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer i així successivament
Per optar a premi fa falta participar en les dues proves del Campionat Social

 

IPSC – International Practical Shoting Conference

Hora
10 hores del matí
Les inscripcions es tancaran 15 minuts abans

Armes
Les armes a emprar es troben incloses és les següents categories
Open / Standard / Classics / Production / Revolver

Distància
Galeria IPSC

Tirada
Les normes per al desenvolupament d’aquesta competició, les trobareu a la galeria.

Blancs:
Normalitzats IPSC

Notes
Serà necessari l’assistència a un curs específic d’IPSC per a poder participar per primer cop

Categories
A i Veterans

Puntuació
El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer i així successivament
Per optar a premi fa falta participar en X proves del Concurs Social

Reglament Tècnic
Reglamento_Tecnico_2023