609 713 143 tirigualada@filnux.com

Modalitats

Hora
10 hores del matí.
Armes
Carrabina Cal. 22 amb visor òptic.
Distància
100 metres.
Trets
6 dianes - 30+5
Blancs
Oficials per f-Class
Posició
Agegut.
Temps
35 minuts.
Hora
10 hores del matí - 15 minuts abans es tancarà la inscripció
Lloc
Galeria 100 metres.
Armes
Fusell de forrellat tàctic amb sistema de bloqueig, quaselvol visor amb un màxim permès de 25x, tots els calibres entre el .222 al 308W. Carregadors segons normativa (màxim 5 cartutxos). Esta permès l'ús de fre de boca com indica el reglament, En cap prova es pot fer servir "monopad". Bandera cde recamara buida obligatòria. Equipament recomenat: Olleres de tir transparents, en cas de tindre carregadors de menys de 3 cartutxos, un soport lateral de dos carregadors. Un sac de "barricada" per a recolzar l'arma.
Dinàmica
Nombre d'escenaris (stages) a determinar en funció del número de participants (entre3 i 5 stages). Les entrades als stages es faran per tandes, A tanda entrarà una esquadra. Un cop exhaurit el temps i els tiradors hagin sortit del seu stage individual, entrarà la següent esquadra i cada tiradors es col.locarà al seu stage individual i així succesivament fins que totes les esquadres hagin completat l'stage. Una vegada completada la ronda d'esquadres, es passarà a la següent rona i així succesivament fins que cada tirador completi el nombre d'stages individuals amb el total de trets en funció desl stages preparats (21 o 35 trets, per a 3 i 5 stages respectivament.
Temps
120 segons (2 minuts) per stage
Prova
7 trets per stage
Classificació
Es basará únicament en els punts aconseguits i penalitzacions.
Informació addicional
Dossier amb reglament oficial, avisos i penalitzacions: http://kilermt.com/prs-descargas/

Hora

10 hores del matí. Es tancarà la inscripció 15 minuts abans.

Armes

Pistola automàtica del calibre 9 mm parabellum, amb empunyadura NO anatòmica.

La pressió mínima del disparador és de 1.360 gr.

Prova

Prova 60 trets. 30 en fase de precisió, en 6 sèries de 5 trets i un temps de 6 minuts. 30 més en fase de tir ràpid, en sis sèries de 5 trets, amb un temps de 20 segons per sèrie.

Taulers

Lliure elecció del tirador La munició haurà de superar sempre el factor 125 Blancs internacionals de precisió a 25 metres És seguiran normes UIT

Premis

El guanyador serà el que aconsegueixi més punts en dues de les tres proves Només hi haurà la Categoria A i Veterans Per optar a premi, fa falta haver participat en dues proves anuals

Hora

10 hores del matí.

Inscripcions

Es tancaran 15 minuts abans.

Tandes

Només es faran dues tandes, quan a l'hora de començar la tirada hagin quedat coberts tots els llocs de tirador, i restin altres tiradors.

Taulers

Aixecats en gros calibre/fase dol.

Categories

Hi haurà tres categories; A, B i Veterans. Podran accedir a la categoria de Veterans, tots els tiradors que compleixin 55 anys durant l'any, si així ho desitgen. En totes les proves, la classificació serà de 40 punts per al primer classificat, 38 per al segon, 36 per al tercer, etc.

Premis

Els guanyadors seran els tiradors que hagin aconseguit més punts en dues de les tres proves programades. Per optar a premi, és necessari haver participat també en dues de les tres proves.

Hora

10 hores del matí.

Inscripcions

Es tancaran 15 minuts abans.

Tandes

Només es faran dues tandes, quan a l'hora de començar la tirada hagin quedat coberts tots els llocs de tirador, i restin altres tiradors.

Taulers

Aixecats en gros calibre/fase dol.

Categories

Hi haurà tres categories; A, B i Veterans. Podran accedir a la categoria de Veterans, tots els tiradors que compleixin 55 anys durant l'any, si així ho desitgen. En totes les proves, la classificació serà de 40 punts per al primer classificat, 38 per al segon, 36 per al tercer, etc.

Premis

Els guanyadors seran els tiradors que hagin aconseguit més punts en dues de les tres proves programades. Per optar a premi, és necessari haver participat també en dues de les tres proves.

 
Hora
10 hores del matí.
Armes
Carabina Cal. 22 amb visor òptic.
Distància
50 metres.
Trets
30+5
Blancs
Oficials per f-Class
Posició
Assegut amb recolzament
Proves
4 pertanyents al concurs social
Premis
Al Millor de les quatre proves

Hora

10 hores del matí.

Categories

Única categoria per a tots els tiradors

Modalitats

Dues modalitats. Arma curta i arma llarga.Arma curta i llarga 13 trets a 25 i 50 metres amb 45 minuts, dels que puntuaran els deu millors

Es podrà utilitzar qualsevol arma d’avantcàrrega amb mires obertes. Avantcàrrega vol dir que en qualsevol cas, la càrrega s’efectuarà pel canó.

Classificació

Igual que les altres proves de precisió

Taulers

Lliure elecció del tirador

Premis

Els guanyadors seran els tiradors que aconsegueixin més punts en dues de les tres proves programades. Si per algun motiu alguna de les tirades no es pogués fer, l’apartat anterior quedaria anul·lat.

Per optar a premi és necessari participar almenys en dues de les tres proves de l’any en curs.

Hora

10 hores del matí.15 minuts abans es tancarà la inscripció

Prova

20 trets + 5 de prova, a 50 metres

Blancs

Standard UIT

Puntuació

Les proves seran UNA d’elles a peu dret, i als punts, les altres TRES, asseguts.L’una pel sistema d’agrupació d’impactes i les altres als punts. Les dates per a cada una d’elles ja es determinaran. La prova del memorial NO tindrà consideració de social, i serà a peu dret i als punts. En les proves asseguts, el fusell es podrà subjectar pel davant lliurement. La culata sempre subjectada pel tirador i NO RECOLZADA AL TAULER. CAP ALTRE RECOLZAMENT DE L’ARMA ÉS CORRECTE, NOMÉS EL CANÓ A LA TAULA I LA CULATA A QUALSEVOL PART DEL COS DEL TIRADOR.

Taulers

Lliure elecció del tirador

Temps

7 minuts per a cadascuna de les tandes de 5 trets

Incidències

En cas d’avaria, el tirador podrà substituir l’arma per qualsevol altre d’iguals característiques

Armes

Fusells de forrellat, palanca o semiautomàtics, canó ratllat, calibre igual o superior a 6 mm. Emprades en qualsevol exèrcit Data de fabricació del primer model anterior al 1965. No s’accepten rèpliques. Queden expressament prohibides les mires òptiques de qualsevol mena.

En les proves a peu dret cap part del cos del tirador es podrà recolzar en la vestimenta. No seran permeses, modificacions que alterin de forma substancial les armes, canvi de canons, d’elements de punteria, o bé el canvi substancial de la canya. Així com les subjeccions externes. Les decisions de l’àrbitre seran inapel•lables.

Competició

La prova del mes de juny, Memorial J. Fonoll serà a peu dret i NO vàlida per al concurs social. Els guanyadors seran els tiradors que obtinguin més punts en tres de les quatre proves

Els tiradors que vulguin competir amb armes que no acompleixin les normes, podran fer-ho, però la seva puntuació no computarà per al concurs social.

 
Hora
10 hores del matí.
Categoria
Hi haurà dues categories A I Veterans
Armes
Qualsevol carabina lleugera del cal. 22 amb mires obertes, i sense cap dispositiu de subjecció al cos
Proves
N’hi haurà tres. La primera consistirà en 60 trets a peu dret. La segona serà en tres posicions, 20 trets en cadascuna La tercera consistirà en 30 trets en agrupació d’impactes.
Blancs
Internacionals de precisió a 25 metres
Classificació
Al guanyador de cada tirada se li atorgaran 40 punts, 38 al segon, I així successivament. Guanyarà el concurs el tirador que aconsegueixi més punts en les tres tirades.
Premis
Per optar a premi, s’ha d’haver participat en les tres proves de l’any

Hora

10 hores del matí.

Tiradors

Aquesta prova s’efectuarà per equips de dos tiradors que els participants, lliurement s’organitzaran. Els dos tiradors d’un mateix equip és mantindran durant tot l’any.

Armes

Qualsevol de curta. No seran permesos els visors òptics. És permès canviar d’arma en les diferents entrades, sense cap límit.

Proves

Cada equip ocuparà llocs de tirador contigus, davant les 12 siluetes al mateix temps. El nombre de trets és il•limitat. L’únic limitat és el temps, que serà de 50 segons per la 1a entrada, 40 segons la 2a, 30 segons la 3a, 20 segons la 4a i 10 segons la 5a, durant els quals l’equip haurà de tombar el màxim possible de siluetes. És indiferent quantes I quines siluetes són tombades per cada membre de l’equip. Al final guanyarà l’equip que hagi sumat més punts, d’acord amb el següent barem: Porc 15 punts Perdiu, conill i serp 10 punts Pingüí i oca 5 punts

Hora

10 hores del matí.

Inscripcions

Es tancaran 15 minuts abans.

Tandes

Només es faran dues tandes, quan a l'hora de començar la tirada hagin quedat coberts tots els llocs de tirador, i restin altres tiradors.

Taulers

Aixecats en gros calibre/fase dol.

Categories

Hi haurà tres categories; A, B i Veterans. Podran accedir a la categoria de Veterans, tots els tiradors que compleixin 55 anys durant l'any, si així ho desitgen. En totes les proves, la classificació serà de 40 punts per al primer classificat, 38 per al segon, 36 per al tercer, etc.

Premis

Els guanyadors seran els tiradors que hagin aconseguit més punts en dues de les tres proves programades. Per optar a premi, és necessari haver participat també en dues de les tres proves.

 
Hora
10 hores del matí. SEMPRE EN DISSABTE.
Categories
Hi haurà dues categories, A i Veterans
Modalitats
Open/Stock/Revolver
Les normes tècniques per al desenvolupament d’aquesta competició, les trobareu a la galeria. Les proves corresponents al concurs social seran quatre. Al llarg de l’any se’n faran d’altres que ja s’anuncien en un altra pàgina, però sense tenir incidència al concurs social del club. La puntuació es determinarà per la millor classificació en tres de les quatre proves programades. Per optar a premi s’haurà d’haver participat tanmateix en tres de les quatre proves.