609 713 143 tirigualada@filnux.com

Modalitats

Semiautomàtics moderns

Hora:
10 hores
15 minuts abans es tancarà la inscripció

Armes:
Distancia:
100 metres
Prova:
Blancs:
Oficials de la categoria
Notes:
Categories:
Puntuació

El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer i així successivament
El guanyador serà el tirador que més punts aconsegueixi en X de les X proves programades
Per optar a premi fa falta participar en X proves del Campionat Social

 

Fusell Militar – Lliga Open (6)

Hora
10 hores
15 minuts abans es tancarà la inscripció

Armes
S’utilitzaran exclusivament armes originals de patent igual o anterior a 1965
Les armes seran utilitzades en la seva versió standard, és a dir, en aquella que correspongui a la fabricació en sèrie, inclòs el calibre i el tipus de cartutx
S’utilitzarà cartutx metàl·lic, amb pólvora negre o nitre
Els calibres permesos seran a partir de 6 mm
Els elements de punteria de les armes militars reglamentàries poden ser desplaçats o adequats a la distància, però no modificats
No es permeten elements de punteria que no corresponguin al model
Se’n poden modificar els punts
Les armes de repetició susceptibles de contenir diversos cartutxos podran ser utilitzades tir a tir o introduint diversos cartutxos al carregador, a voluntat del tirador
No s’accepten rèpliques

Distància
100 metres

Posició
Tal com indica l’apartat “tirada”

Blancs
Oficials de la categoria

Trets
Il·limitats trets de prova + 30 trets

Tirada
La Lliga Open de Fusell Militar consta de 6 tirades, tal com es detalla:
ASSEGUTS: 3 tirades, els dies 22/gener, 28/maig i el 24/setembre de 2023
Tirada: Trets de prova + 2 tandes
5 minuts de prova sense límit de trets
– 1 tanda de 15 trets en un temps de 15 minuts en posició assegut
10 minuts de descans
– 1 tanda de 15 trets en un temps de 15 minuts en posició assegut
ESTIRATS I GENOLL A TERRA:
 3 tirades, els dies 26/març, 23/juliol i 26/novembre de 2023
Tirada: Trets de prova + 2 tandes
5 minuts de prova sense límit de trets
– 1 tanda de 15 trets en un temps de 15 minuts en posició estirats
10 minuts de descans
– 1 tanda de 15 trets en un temps de 15 minuts en posició genoll a terra

Notes
Es permet la utilització de jaquetes de tir, guants, gorres i ulleres de tir
Es pot fer servir corretja i si es fa servir ha d’estar ancorada en dos punts separats almenys 40 centímetres i si l’arma té anelles portafusell, aquestes han de ser als punts d’ancoratge utilitzats.
Les corretges podran ser originals o rèpliques que estaran realitzades en material existent a la seva època i l’amplada màxima serà de 38 mil·límetres

Categories:
No és d’aplicació

Puntuació:
El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer…
Per al còmput de la classificació de la Lliga Open de Fusell Militar, s’utilitzaran les 4 millors puntuacions de cada tirador

F – Class Rifle

Hora:
10 hores del matí.
15 minuts abans es tancarà la inscripció

Armes:
Els rifles a utilitzar s’enquadren en tres categories:
PRODUCCION: Els canyons i les accions seran exclusivament comercials de sèrie.
S’admeten canyons amb una llargada màxima de 26 polsades i 0.9 polsades de gruix en la boca d’aquest. Calibre 308W.
Queden fora el xassís i aquelles culates que porten “pistolet” o forat per al dit polze.
Com a element de suport està permès fer servir un bipode o un saquet.
No està permès l’ús de saquet de darrere per la culata.
OPEN: Es pot fer servir qualsevol rifle de calibre igual o inferior a 8 mm.
Per al suport davanter es pot fer servir una torreta.
El pes de l’arma, amb tots els seus accessoris no pot superar els 10 kilograms.
F/TR o RESTRICTED: Rifles de calibre 308W 0 .222.
Es pot utilitzar un bipode fixat al guardamà i un saquet al darrere, però no poden estar connectats l’un amb l’altre.
El pes de l’arma i tots els seus accessoris no pot superar els 8.250 kilograms.

Distància:
100 metres.

Prova:
30 trets + 5 de prova en un temps de 30 minuts
Posició estirats al terra

Blancs
Un blanc amb 6 dianes per la competició amb una zona a l’esquerra per els trets de prova.

Notes:
Es poden fer servir visors òptics sense límit d’augments

Categories:

Puntuació
El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer i així successivament
El guanyador serà el tirador que més punts aconsegueixi en 2 de les 3 proves programades
Per optar a premi fa falta participar en dues proves del Campionat Social

 

PRS – Precision Rifle Series

Hora:
10 matí
Les inscripcions es tancaran amb una setmana d’antelació

Armes:
Fusell de forrellat tàctic amb sistema de bloqueig amb qualsevol visor amb un màxim permès de 25 x i tots els calibres entre el .222  al 308W
Carregadors segons normativa, màxim 5 cartutxos
Està permès l’ús de fre de boca

Distancia:
100 metres

Prova:
Entre 3 i 5 escenaris, en funció dels tiradors inscrits
7 trets en 2 minuts a cada escenari
Les entrades s’efectuaran per esquadres.

Blancs:
Oficials de la categoria

Notes:
En cap prova es pot fer servir “monopod”.
Bandera de recamarà buida OBLIGATÒRIA
Es recomana fer servir ulleres de tir transparents
En cas de tenir carregador de menys de 5 cartutxos es podrà fer servir un sopar lateral de 2 cartutxos
També es pot fer servir un sac de “barricada” per recolzar l’arma

Categories:

Puntuació:
Al guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38 al segon, 36 al tercer i així successivament.
El guanyador serà el tirador que aconsegueixi més punts en les 2  proves programades
Per optar a premi fa falta haver participat en dues proves del Campionat Social

 

Mini f-Class

Hora:
10 hores del matí.
15 minuts abans es tancarà la inscripció

Armes:
Carabina Cal. 22 amb visor òptic

Distància:
100 metres.

Prova:
30 trets + 5 de prova en un temps de 35 minuts
Estirats al terra

Blancs
Oficials per f-Class

Notes:

Categories:

Puntuació
El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer i així successivament
El guanyador serà el tirador que més punts aconsegueixi en 2 de les 3 proves programades
Per optar a premi fa falta participar en dues proves del Campionat Social

 

 

Aire Comprimit (3)

Hora
10 hores
15 minuts abans es tancarà la inscripció

Armes
Arma curta i llarga

Distància
Arma curta 10 metres
Arma llarga 25 metres

Posició
Arma curta
A peu dret sense cap tipus de suport
Arma llarga
Asseguts amb suport

Blancs
Oficials de la categoria

Trets
5 trets de prova + 40 trets

Tirada
5 de prova
4 sèries de 10 trets per sèrie en 300 segons per sèrie

Notes
Les armes llargues podran utilitzar saquet o bipode com a suport

Categories
Infantils i adults

Puntuació
El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer, 34 al quart …
Per la classificació del Concurs Social, s’utilitzaran els 2 millors resultats de cada tirador
Per optar a premi fa falta participar en 2 de les 3 proves del Concurs Social

Foc Central

Hora
10 hores del matí.
15 minuts abans es tancarà la inscripció.

Armes
De Foc Central

Distancia
25 metres

Prova
60 trets + 10 (5 i 5) trets de prova
6 sèries de 5 trets en 300 segons, en cada una d’elles
6 sèries de 5 trets, amb taules aixecats i diana mòbil, amb 3 segons d’exposició i 7 segons ocults

Blancs
Internacionals de precisió a 25 metres

Notes
Se seguiran normes UIT

Categories
A,B i veterans

Puntuació
El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer i així successivament
El guanyador serà el tirador que més punts aconsegueixi en 2 de les 3 proves programades
Per optar a premi fa falta participar en dues proves del Campionat Social

 

9 mm Parabellum (3)

Hora
10 hores del matí.
15 minuts abans es tancarà la inscripció.

Armes
Pistola automàtica del calibre 9 mm Parabellum, amb empunyadura NO anatòmica
La pressió mínima del disparador és de 1.360 gr

Distancia
25 metres

Prova
60 trets + 5 trets de prova
6 sèries de 5 trets en fase de precisió en un temps de 150 segons per sèrie
6 sèries de 5 trets en fase de tir ràpid en un temps de 20 segons per sèrie

Blancs
Internacionals de precisió a 25 metres

Notes
Se seguiran normes UIT

Categories
A,B i veterans

Puntuació
El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer i així successivament
El guanyador serà el tirador que més punts aconsegueixi en 2 de les 3 proves programades
Per optar a premi fa falta participar en dues proves del Campionat Social

 

Standard calibre 22 

Hora
10 hores del matí
15 minuts abans es tancarà la inscripció

Armes
Calibre 22

Distancia
25 metres

Prova
60 trets + 5 trets de prova
4 sèries de 5 trets en 150 segons cada sèrie
4 sèries de 5 trets en 20 segons cada sèrie
4 sèries de 5 trets en 10 segons casa sèrie

Blancs
Internacionals de precisió a 25 metres

Notes
Se seguiran normes UIT

Categories
A,B i veterans

Puntuació
El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer i així successivament
El guanyador serà el tirador que més punts aconsegueixi en 2 de les 3 proves programades
Per optar a premi fa falta participar en dues proves del Campionat Social

 

Avantcàrrega

Hora:
10 matí
15 minuts abans es tancarà la inscripció

Armes:
Qualsevol arma curta o llarga d’avantcàrrega amb mires obertes

Distancia:
25 i 50 metres

Prova:
13 trets amb un temps màxim de 45 minuts

Blancs:
Oficials de la categoria

Notes:
La carrega de les armes d’avantcàrrega s’efectuarà exclusivament per al canó

Categories:
A, B i veterans

Puntuació:

Fusell Militar

Hora
10 hores
15 minuts abans es tancarà la inscripció

Prova
20 trets + 5 de prova, a 50 metres

Armes
Fusells de forrellat, palanca o semiautomàtics, canó ratllat, calibre igual o superior a 6 mm
Emprades per qualsevol exèrcit
Data de fabricació del primer model anterior al 1965
No s’accepten rèpliques.

Distancia:
50 metres

Prova:
20 trets + 5 de prova
4 sèries de 5 trets per sèrie i amb un temps de 7 minuts per cada sèrie
El Campionat Social consta de tres tirades, una d’elles a peu dret i als punts, les altres dos assegut (una pel sistema d’agrupació d’impactes i l’altre als punts

Blancs:
Standard UIT

Notes:
En cas d’avaria, el tirador podrà substituir l’arma per qualsevol altre d’iguals característiques
Queden expressament prohibides les mires òptiques de qualsevol,mena
En cas d’avaria el tirador podrà substituir l’arma per qualsevol altre d’iguals característiques
En proves a peu dret cap part de cos del tirador es podrà recolzar en la vestimenta
No seran permeses les modificacions que alterin de forma substancial les armes, canvi de canons, d’elements de punteria, o bé el canvi de la canya, així com les subjeccions externes.
En les proves assegudes el fusell es podrà subjectar pel davant lliurement, la culata sempre subjectada per el tirador i no recolzada al tauler.
Cap altre recolzament de l’arma és correcta, només el canó a la taula i la culata a qualsevol part del cos del tirador.

Categories:
A, B i veterans

Puntuació
El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer i així successivament
El guanyador serà el tirador que més punts aconsegueixi en 2 de les 3 proves programades
Per optar a premi fa falta participar en dues proves del Campionat Social

 

Carrabina calibre 22

Hora
10 hores del matí.
15 minuts abans es tancarà la inscripció.

Armes
Qualsevol carrabina lleugera del calibre 22, amb mires obertes i sense cap dispositiu de subjecció al cos

Distància
50 metres

Prova
El Campionat Social consta de tres proves:
1 – 60 trets + 5 de prova a peu dret
2 – 30 trets + 5 de prova, asseguts i per agrupació
3 – 30 trets + 5 de prova, asseguts i per puntuació

Blancs
Oficials de la modalitat

Notes
Queden expressament prohibides les mires òptiques de qualsevol mena

Categories
A,B i veterans

Puntuació
El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer i així successivament
El guanyador serà el tirador que més punts aconsegueixi en 2 de les 3 proves programades
Per optar a premi fa falta participar en dues proves del Campionat Social

 

Besties Metàl·liques (2)

Hora
10 hores del matí
15 minuts abans es tancarà la inscripció

Tiradors
Aquesta prova s’efectuarà per equips de dos tiradors que els participants, lliurement s’organitzaran
Els dos tiradors d’un mateix equip es mantindran durant tot l’any

Armes
Qualsevol de curta
És permès canviar d’arma en les diferents entrades, sense cap límit

Distància
25 metres

Posició
A peu dret sense cap mena de suport

Blancs
Besties metàl·liques

Trets
Il·limitats

Tirada
Cada equip ocuparà llocs de tirador contigus, davant les 12 siluetes al mateix temps
L’únic limitat és el temps que serà de:
50 segons per la 1a entrada
40 segons per la 2a entrada
30 segons per la 3a entrada
20 segons per la 4a entrada
10 segons per la 5a entrada

Notes
Durant el temps assignat l’equip haurà de tombar el màxim possible de siluetes
És indiferent quantes I quines siluetes són tombades per cada membre de l’equip
Valoració dianes: Porc 15 punts perdiu, conill i serp 10 punts pingüí i oca 5 punts

Categories
No és d’aplicació

Puntuació
L’equip guanyador obtindrà 40 punts, 38 al segon, 36 al tercer, 34 al quart …
Per la classificació del Concurs Social, s’utilitzaran els 2 millors resultats de cada equip
Per optar a premi fa falta participar en les 2 proves del Concurs Social

Automàtica calibre 45 mm

Hora
10 hores del matí.
15 minuts abans es tancarà la inscripció.

Armes
Pistola automàtica del calibre 45 mm

Distancia
25 metres

Prova
30 trets + 5 trets de prova

Blancs
Internacionals de precisió a 25 metres

Notes
Se seguiran normes UIT

Categories
A,B i veterans

Puntuació
El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer i així successivament
El guanyador serà el tirador que més punts aconsegueixi en 2 de les 3 proves programades
Per optar a premi fa falta participar en dues proves del Campionat Social

 

IPSC – International Practical Shoting Conference (4)

Hora
10 hores del matí
Les inscripcions es tancaran 15 minuts abans

Armes
Les armes a emprar es troben incloses es les següents categories
Open / Stock / Revolver

Distància
Galeria IPSC

Tirada
Les normes tècniques per al desenvolupament d’aquesta competició, les trobareu a la galeria.

Blancs:
Normalitzats IPSC

Trets

Il·limitats

Notes
Serà necessari l’assistència a un curs específic d’IPSC per a poder participar per primer cop

Categories
A i Veterans

Puntuació

El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer, 34 al quart …

Per la classificació del Concurs Social, s’utilitzaran els 3 millors resultats de cada tirador
Per optar a premi fa falta participar en 3 de les 4 proves del Concurs  Social