609 713 143 tirigualada@filnux.com

Besties Metàl·liques

Hora
10 hores del matí
15 minuts abans es tancarà la inscripció

Tiradors
Aquesta prova s’efectuarà per equips de dos tiradors que els participants, lliurement s’organitzaran
Els dos tiradors d’un mateix equip es mantindran durant tot l’any

Armes
Qualsevol de curta
És permès canviar d’arma en les diferents entrades, sense cap límit

Distància
50 metres

Posició
A peu dret sense cap mena de suport

Tirada
Cada equip ocuparà llocs de tirador contigus, davant les 12 siluetes al mateix temps
L’únic limitat és el temps que serà de:
50 segons per la 1a entrada
40 segons per la 2a entrada
30 segons per la 3a entrada
20 segons per la 4a entrada
10 segons per la 5a entrada

Blancs
Besties metàl·liques

Trets
Il·limitats

Notes
Durant el temps assignat l’equip haurà de tombar el màxim possible de siluetes
És indiferent quantes. I quines siluetes són tombades per cada membre de l’equip
Valoració dianes: Porc 15 punts perdiu, conill i serp 10 punts pingüí i oca 5 punts

Categories
No és d’aplicació

Puntuació
L’equip guanyador obtindrà 40 punts, 38 al segon, 36 al tercer i així successivament
Per optar a premi fa falta participar en les dues proves del Concurs Social