609 713 143 tirigualada@filnux.com

Secretaria

Petició de certificats:

Per demanar els certificats necessaris per a obtenir o renovar la llicència de tirador i d’altres caldrà fer-ho amb l’antelació més gran possible.

També cal tenir que els mesos de JULIOL I AGOST no seran hàbils per a la secretària del Club

Recordeu que per acord de la Junta, tota petició de certificats té un cost de 6 euros per armes curtes i de 10 euros per armes llargues i d’altres 10 euros, amb el pagament per avançat.

Els certificats tenen una vigència de 90 dies, passat aquest termini no es podran fer modificacions i perdran tota la seva validesa.

Cal recordar que els certificats s’han de demanar a la galeria de tir, en cap cas fer-ho per telèfon als membres de la Junta.