609 713 143 tirigualada@filnux.com

Secretaria

RENOVACIO LLICÈNCIES

Per demanar els certificats necessaris per a obtenir la llicència de tirador a l’hora de la renovació, caldrà fer-ho amb 2 mesos d’antel.lacio  i així no es produiran situacions d’urgència.

També cal tenir que els mesos de JULIOL I AGOST no seran hàbils per a la secretària del Club

Recordeu que per acord de la Junta, tota petició de certificats té un cost de 6 euros

Cal recordar que els certificats s’han de demanar a la galeria de tir, en cap cas fer-ho per telèfon als membres de la Junta