609 713 143 tirigualada@filnux.com

Secretaria

Petició de certificats
Per demanar els certificats necessaris per tal d’obtenir la llicència de tirador a l’hora de la renovació, caldrà fer-ho amb 2 mesos d’antelació, i així no es produiran situacions d’urgència.
També cal tenir en compte que els mesos de juliol i agost no seran hàbils per a la secretaria del club.

Recordeu que per acord de la junta, tota petició de certificats té un cost de 6,00 €.

Cal recordar que els certificats s’han de demanar els festius a la galeria de tir, en cap cas fer-ho per telèfon als membres de la junta.