609 713 143 tirigualada@filnux.com

IPSC – International Practical Shoting Conference (4)

Hora
10 hores del matí
Les inscripcions es tancaran 15 minuts abans

Armes
Les armes a emprar es troben incloses es les següents categories
Open / Stock / Revolver

Distància
Galeria IPSC

Tirada
Les normes tècniques per al desenvolupament d’aquesta competició, les trobareu a la galeria.

Blancs:
Normalitzats IPSC

Trets

Il·limitats

Notes
Serà necessari l’assistència a un curs específic d’IPSC per a poder participar per primer cop

Categories
A i Veterans

Puntuació

El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer, 34 al quart …

Per la classificació del Concurs Social, s’utilitzaran els 3 millors resultats de cada tirador
Per optar a premi fa falta participar en 3 de les 4 proves del Concurs  Social