609 713 143 tirigualada@filnux.com

IPSC – International Practical Shoting Conference

Hora
10 hores del matí
Les inscripcions es tancaran 15 minuts abans

Armes
Les armes a emprar es troben incloses és les següents categories
Open / Standard / Classics / Production / Revolver

Distància
Galeria IPSC

Tirada
Les normes per al desenvolupament d’aquesta competició, les trobareu a la galeria.

Blancs:
Normalitzats IPSC

Notes
Serà necessari l’assistència a un curs específic d’IPSC per a poder participar per primer cop

Categories
A i Veterans

Puntuació
El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer i així successivament
Per optar a premi fa falta participar en X proves del Concurs Social

Reglament Tècnic
Reglamento_Tecnico_2023