609 713 143 tirigualada@filnux.com

IPSC – International Practical Shoting Conference

 

 

Hora

10 hores del matí. SEMPRE EN DISSABTE.

Categories

Hi haurà dues categories, A i Veterans

Modalitats

Open/Stock/Revolver

Les normes tècniques per al desenvolupament d’aquesta competició, les trobareu a la galeria.

Les proves corresponents al concurs social seran quatre.

Al llarg de l’any se’n faran d’altres que ja s’anuncien en un altra pàgina, però sense tenir incidència al concurs social del club.

La puntuació es determinarà per la millor classificació en tres de les quatre proves programades.

Per optar a premi s’haurà d’haver participat tanmateix en tres de les quatre proves.