609 713 143 tirigualada@filnux.com

Junta Directiva

President

Vicepresident

Secretari

Tresorer

Delegat I.P.S.C.

Delegat Precisió

Galería 100 metres.

Josep Maria Godó i Soler

Francesc Copoví i Sancho

Josep Maria Abad i Ribalta

Manel Duarte i Castellanos

Jaume Pascual i Urgell

Manuel Vallejo Alarcon

Sergio Ureña i Leon

Francisco Quero i Cervera

Angel Duran i Segovia

Juan Quero i Cervera

Alex Palau i Herrero

 

 

 

President Josep
Maria Godó i Soler

Vice-President
Francesc Copoví i Sancho

Secretari
Josep Maria Abad i Ribalta

Tresorer
Manel Duarte i Castellanos

Delegat I.P.S.C.
Jaume Pascual i Urgell

Delegat Precisió
Manuel Vallejo Alarcon

Vocals
Venanci Lopez I Garcia
Francesc Urpí i Segarra
Antoni Orpí i Prat