609 713 143 tirigualada@filnux.com

Informació

Informació

El Club de Tir i l'Ajuntament de Castellolí convoca'n  per al dia 5 de juny de 2022, el 23e Memorial JOSEP FONOLL de Fusell Militar.

La prova s'efectuarà a la distància de 50 metres, a peu dret i constarà de 20 trets + 5 de prova.

És considerarà fusell militar qualsevol fusell de mires obertes o tancades, d'un calibre igual o superior a 6 mm. amb un any de fabricació anterior a 1965.

En cap cas seran permeses les corretges subjectadores, ni els "champinyons", ni aparells òptics de punteria.

Tir de precisió amb rifles enquadrat en aquestes categories:

PRODUCCIÓ
Els canons i accions seran exclusivament comercials de sèrie amb visor telescòpic sense límit d'augments. S'admeten canons amb un llarg màxim de 26 polzades i 0.9 polzades de gruix a la boca del mateix.
Calibre 308 win. queden exclosos els xassís i aquelles culates que portin pistolete o forat per al polze.
Com a element de suport només estará permès l'ús de bípode o saquet davanter.
No estarà permès l'ús de saquet darrere.

OPEN
Es pot utilitzar qualsevol rifle de calibre igual o inferior a 8 mm. equipat amb visor telescòpic sense límit d'augments.
Per al suport davanter pot utilitzar-se una torreta.
El pes de l'arma amb tots els seus accessoris no pot superar els 10 kg.

F / TR o RESTRICTED
Rifles de calibre .308 o .222 equipats amb visor telescòpics sense límit d'augments.
Es pot utilitzar bípode fixat al guardamans i saquet darrere, però no poden estar connectats un amb l'altre.
El pes de l'arma amb tots els accessoris no pot superar els 8,250 kg.

La tirada es realizarà  en la posició d'estirat. Tindrà un blanc amb 6 dianes per a competició més la zona esquerra (una diana i una creu) per a proves. S'han de realitzar 5 trets a cadascuna de les 6 dianes i 5 a la de proves (35 en total). Es disondrá de 5 minuts per a la prova i 30 minuts per completar les 6 dianes de competició.

PRS - Precision Rifle Series

Gràcies a la nova galeria de 100 metres, recentment inaugurada al nostre Club i aprofitant la gran entrada i repercussió amb la qual ha arribat la Lliga de Rifles de Precisió o Precisió Rifle Sèries (PRS) hem cregut oportú formar part d'ella i donar a conèixer aquesta interessant disciplina de tiro.

La PRS Lliga de Clubs comprèn dues disciplines principals: PRS forrellat i PRS semiautomàtics.

La intenció és promocionar aquesta disciplina incorporant campionats locals, regionals i nacionals.

Es porta a terme un seguiment de les puntuacions obtingudes del tirador i també es promou el creixement de la disciplina de tir a llarga distància (base del PRS) .

El desenvolupament de les competicions és molt diferent i no hi ha dos campionats iguals.

Es duen a terme diferents escenaris / stages (sempre des del lloc de tirador) en els quals, s'inclouen gran quantitat de factors estressants i molt desafiants per al competidor.

Las PRS posen a prova totes i cadascuna de les condicions del tirador, on podran provar-se a si mateixos contra qualsevol tirador: novell o expert i qualsevol material: des d'un conjunt típic REM700 o BERGARA HMR fins a un conjunt de gran nivell com a ACCURACY INTERNACIONAL o STEYR MANNLICHER de la més alta gama.

Es recomana seguir els següents enllaços, per estar al corrent pel que fa a les PRS:

 • Web oficial: http://kilermt.com/prs/
 • Reglamentos: http://kilermt.com/prsreglamento/
 • Competiciones: http://kilermt,com/prscompeticiones/
 • Descargas: http://kilermt.com/prs-descargas/
 • WhatsApp: http://kilermt.com/grupo-de-whatsapp-rifle-produccion-espana/
 • Articulo Armas.es: https://www,armas.es/periodicos/33717-numero-80-agosto-septiembre-2018

CONCURS SOCIAL 2022

La relació de tirades programades per al Concurs Social d’aquet any, es la següent:

 • 3 Foc Central
 • 3 Stàndar calibre 22
 • 3 Carrabina
 • 4 Fusell Militar
 • 4 IPSC
 • 3 Calibre 9 mm Parabellum
 • 2 Besties Metàl·liques
 • 2 Automàtica calibre 45
 • 4 f-Class mini 100
 • 4 f-Class Rifle 100
 • 2 PRS

Per prendre part en aquesta competició, s’ha d’omplir la fulla arbitral amb nom i 2 cognoms en majúscules, número de socí

Es absolutament imprescindible tenir la llicència federativa en vigor

NORMATIVA

Totes les tirades començaran a les 10 del matí
Les inscripcions es tancaran 15 minuts abans
Només es faran dues tandes, quan a l’hora de començar la tirada hagin quedat coberts tots els llocs de tirador i restin altres tiradors per participar
Taules a lliure elecció del tirador, aixecats en fase dol

INSCRIPCIONS

Les inscripcions és faran a les fulles que a tal efecte es troben a la galeria
Haurà de constar obligatòriament el NOM i DOS COGNOMS escrits en lletres majúscules, el número de soci i el de la llicència federativa
El gran nombre de socis fa de tot impossible recavar aquestes dades quan hi manquin
Per tant i en el cas de manca de dades, al tirador li serà anul·lada la inscripció
Es absolutament imprescindible estar en possessió de la llicència federativa per a participar en qualsevol prova

NORMES INSTAL.LACIONS

 • Les armes és portaran SEMPRE amb maletins o bosses , MAI EN CAP CAS I SENSE EXCEPCIONS, a les butxaques o fundes corporals, sigui quina sigui la condició del tirador
 • No es poden manipular armes fora del lloc de tirador
 • Nomes es poden manipular al lloc de tirador i sempre en direcció als blancs
 • Per tirar a la galeria no és pot aixecar mai l’arma per sobre ell nivell dels ulls, es corre el risc de foradar el voladís si s’escapa un tret
 • Esteu atents al timbre, pareu el foc quan soni, perquè tothom pugui anar a canviar els blancs
 • A les planxes metàl·liques no és permès tirar amb fusell
 • ËS obligatori l’ús d’ulleres protectores
 • Queda totalment prohibit el foc creuat
 • Només es pot tirar al blanc corresponent al lloc de tirador
 • Els visitants, NO SOCIS, no podran fer ús de la galeria sense el permís del Cap de galeria, que els assignarà un monitor
 • A la cambra cuirassada només si pot entrar amb l’autorització del Cap de galeria
 • Els socis que encara no tinguin permís d’armes , hauran de demanar-les al Cap de galeria i seguir escrupolosament les seves instruccions
 • Hem de ser conscients que el tir comporta un ris
 • Cal extremar les precaucions
 • Qualsevol infracció en aquet sentit serà seriosament sancionada

 

AVIS IMPORTANT

Cal recordar que els dies que la galeria està ocupada per les competicions previstes al calendari oficial, aquestes tindran prioritat absoluta i les instal·lacions no podran ésser utilitzades per altres activitats, fins que les primeres hagin acabat, si no és que resti espai suficient perquè totes les activitats puguin efectuar-se simultàniament

També s’ha de tenir en compte, que si bé el calendari oficial de competicions, és el que figura en aquet llibret, és poden produir canvis propiciats per causes de força major, que obliguin a fer alguna modificació durant l’any

Això sempre s’anunciarà als taulers d’informació de la galeria, amb temps suficient perquè tots els tiradors se’n puguin assabentar

Per aquest motiu, recomanem a tots els socis, sovintejar la seva assistència al club, per tal d’informar-se d’aquestes i d’altres incidències

.PRIMERES FASES CAMPIONAT CATALUNYA 2022

El Club de Tir Igualada d’acord amb la Federació Catalana de Tir, organitza aquest any 5 proves vàlides per al Campionat de Catalunya 2022, en quatre modalitats diferents:

Stàndar calibre 22 el 27 de febrer
Foc Central el 3 d’abril
9 mm Parabellum el 13 de març
IPSC el 23 d’abril i el 19 de novembre

Cal recordar que els tiradors de 2a categoria tenen l’obligació de prendre part almenys en una tirada d’àmbit Autonòmic, un cop l’any

Tots els tiradors, siguin de la categoria que siguin, només podran inscriure es una de les tres proves de precisió, Estàndard calibre 22, Foc Central i 9 mm Parabellum

Les proves d’IPSC seran obertes a tots els tiradors independentment de si s’han inscrit en alguna de les anteriors

Les inscripcions és podran efectuar a les bústies corresponents a partir del dia 1 de gener fins a 1 setmana abans de la tirada corresponent

Els tiradors veterans de 3a i els tiradors de 3a que no hagin de canviar de categoria, no es podran inscriure a cap de les tres proves de precisió isi ho podran fer a IPSC

Respecteu aquestes normes ja que son l’única opció per al bon ordre de les proves