609 713 143 tirigualada@filnux.com

Informació

La llicència F

Obtenció
Ser soci d’un club de tir
Passar unes proves d’aptitud, que al nostre Club es fan 4 vegades l’any
La prova consisteix a obtenir una puntuació mínima de 50 punts amb 10 trets
La distancia és de 25 metres
Aquesta prova està supervisada per la intervenció d’armes de la Guardia Civil
Un cop passada la prova, el Club fa un certificat, i amb aquest, el soci pot anar a la intervenció d’armes de la Guardia Civil per a sol·licitar el permís d’armes.

Renovació
Actualment, el permís d’armes té una vigència de 5 anys, passats els quals s’ha de renovar
Per fer-ho cal anar a la intervenció d’armes de la Guardia Civil amb les armes i amb un certificat del Club on consta tota l’activitat del tirador en el període de vigència del permís.

Llicència Federativa
Tots els tiradors han de tenir una llicència emesa per la Federació Catalana de Tir que és renova cada any
El Club la proporciona a tots els socis al mes de gener
Aquesta llicència a més cobreix una assegurança per al tirador

Guia d’arma
Cada arma que tingui el soci porta la seva guia
Això és un carnet on consten totes les especificacions de l’arma
Mai s’ha de separar la guia de l’arma

Comprar una arma
Quan un soci vol adquirir una arma nova a l’armeria, li farà falta un certificat del Club on constin totes les dades de l’arma i certifiqui que es tracta d’una arma de les considerades de concurs.
Això no fa falta quan sigui uns arma de segona mà

Categories de tirador, obligacions esportives i canvis de categoria.
Els tiradors poden ser de primera, segona i tercera categoria.
Quan s’ha obtingut el permís d’armes per primer cop la categoria del tirador és la tercera això li permet tindre una arma en propietat, per accedir a segona categoria s’ha de prendre part en una prova del Campionat de Catalunya i assolir una puntuació determinada, aleshores podrà tenir sis armes.
Les puntuacions mínimes per passar de categoria són: 430 punts en 9 mm, 450 en stàndard i 460 en foc central.
Tots els tiradors de segona categoria tenen l’obligació de participar, almenys un cop a l’any, en una prova del Campionat de Catalunya i aconseguir la puntuació mínima requerida.
Aquesta puntuació no es tindrà en compte quan es tracti de tiradors veterans
Els tiradors de tercera categoria hauran de prendre part, almenys un cop a l’any, en alguna prova del Concurs Social (Stàndard, Foc Central, 9 mm o bé IPSC)

Altres llicències
Segons el Reglament d’Armes, els permisos d’armes són els següents
B – Armes curtes per a particulars
C – Armes per a personal de seguretat privada
D – Armes llargues ratllades per a caça major
E – Carrabines calibre 22 i escopetes d’ànima llisa per a caça
F – Tir esportiu (la nostra)
AV – Armes d’avantcàrrega, curtes i llargues

El Club de Tir i l'Ajuntament de Castellolí convoca'n per al dia 4 de juny de 2023 el 24e Memorial JOSEP FONOLL de Fusell Militar.

La prova s'efectuarà a la distància de 50 metres, a peu dret i constarà de 20 trets + 5 de prova.

Es considerarà fusell militar qualsevol fusell de mires obertes o tancades, d'un calibre igual o superior a 6 mm. amb un any de fabricació anterior a 1965.

En cap cas seran permeses les corretges subjectadores, ni els "champinyons", ni aparells òptics de punteria.

 

PRS - Precision Rifle Series

Gràcies a la galeria de 100 metres, recentment inaugurada al nostre Club i aprofitant la gran entrada i repercussió amb la qual ha arribat la Lliga de Rifles de Precisió o Precisió Rifle Sèries (PRS) hem cregut oportú formar part d'ella i donar a conèixer aquesta interessant disciplina de tiro.

La PRS Lliga de Clubs comprèn dues disciplines principals: PRS forrellat i PRS semiautomàtics.

La intenció és promocionar aquesta disciplina incorporant campionats locals, regionals i nacionals.

Es porta a terme un seguiment de les puntuacions obtingudes del tirador i també es promou el creixement de la disciplina de tir a llarga distància (base del PRS) .

El desenvolupament de les competicions és molt diferent i no hi ha dos campionats iguals.

Es duen a terme diferents escenaris / stages (sempre des del lloc de tirador) en els quals, s'inclouen gran quantitat de factors estressants i molt desafiants per al competidor.

Las PRS posen a prova totes i cadascuna de les condicions del tirador, on podran provar-se a si mateixos contra qualsevol tirador: novell o expert i qualsevol material: des d'un conjunt típic REM700 o BERGARA HMR fins a un conjunt de gran nivell com a ACCURACY INTERNACIONAL o STEYR MANNLICHER de la més alta gama.

Es recomana seguir els següents enllaços, per estar al corrent pel que fa a les PRS:

 • Web oficial: http://kilermt.com/prs/
 • Reglamentos: http://kilermt.com/prsreglamento/
 • Competiciones: http://kilermt,com/prscompeticiones/
 • Descargas: http://kilermt.com/prs-descargas/
 • WhatsApp: http://kilermt.com/grupo-de-whatsapp-rifle-produccion-espana/
 • Articulo Armas.es: https://www,armas.es/periodicos/33717-numero-80-agosto-septiembre-2018

CONCURS SOCIAL 2023

 • 3 de Foc central
 • 3 de 9 mm Parabellum
 • 2 d'Automàtica calibre 45 mm
 • 4 d'IPSC
 • 2 de Besties metàl·liques
 • 3 de Carrabina calibre 22
 • 3 de Fusell militar
 • 3 d'Aire comprimit
 • 3 de Standard calibre 22
 • 4 de Mini f-Class
 • 4 f-Class rifle
 • 6 de Fusell militar - lliga Open
 • 3 de Semiautomàtics moderns
 • 2 de PRS

Per prendre part en aquesta competició, s’ha d’omplir la fulla arbitral amb nom i 2 cognoms en majúscules, número de soci.

És absolutament imprescindible tenir la llicència federativa en vigor

NORMATIVA

Totes les tirades seran sempre en diumenge i començaran a les 10 del matí
Les tirades d'IPSC seran sempre en dissabte i començaran a les 10 del matí.
Les inscripcions es tancaran 15 minuts abans
Només es faran dues tandes, quan a l’hora de començar la tirada hagin quedat coberts tots els llocs de tirador i restin altres tiradors per participar.
Taules a lliure elecció del tirador, aixecats en fase dol

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es faran a les fulles que a tal efecte es troben a la galeria
Haurà de constar obligatòriament el NOM i DOS COGNOMS escrits en lletres majúscules, el número de soci i el de la llicència federativa.
El gran nombre de socis fa de tot impossible recavar aquestes dades quan hi manquin
Per tant, i en el cas de manca de dades, al tirador li serà anul·lada la inscripció
És absolutament imprescindible estar en possessió de la llicència federativa per a participar en qualsevol prova

NORMES INSTAL.LACIONS

 • Les armes és portaran SEMPRE amb maletins o bosses , MAI EN CAP CAS I SENSE EXCEPCIONS, a les butxaques o fundes corporals, sigui quina sigui la condició del tirador
 • No es poden manipular armes fora del lloc de tirador
 • Nomes es poden manipular al lloc de tirador i sempre en direcció als blancs
 • Per tirar a la galeria no és pot aixecar mai l’arma per sobre ell nivell dels ulls, es corre el risc de foradar el voladís si s’escapa un tret
 • Esteu atents al timbre, pareu el foc quan soni, perquè tothom pugui anar a canviar els blancs
 • A les planxes metàl·liques no és permès tirar amb fusell
 • ËS obligatori l’ús d’ulleres protectores
 • Queda totalment prohibit el foc creuat
 • Només es pot tirar al blanc corresponent al lloc de tirador
 • Els visitants, NO SOCIS, no podran fer ús de la galeria sense el permís del Cap de galeria, que els assignarà un monitor
 • A la cambra cuirassada només si pot entrar amb l’autorització del Cap de galeria
 • Els socis que encara no tinguin permís d’armes , hauran de demanar-les al Cap de galeria i seguir escrupolosament les seves instruccions
 • Hem de ser conscients que el tir comporta un ris
 • Cal extremar les precaucions
 • Qualsevol infracció en aquet sentit serà seriosament sancionada

 

AVIS IMPORTANT

Cal recordar que els dies que la galeria està ocupada per les competicions previstes al calendari oficial, aquestes tindran prioritat absoluta i les instal·lacions no podran ésser utilitzades per altres activitats, fins que les primeres hagin acabat, si no és que resti espai suficient perquè totes les activitats puguin efectuar-se simultàniament

També s’ha de tenir en compte, que si bé el calendari oficial de competicions, és el que figura en aquet llibret, és poden produir canvis propiciats per causes de força major, que obliguin a fer alguna modificació durant l’any

Això sempre s’anunciarà als taulers d’informació de la galeria, amb temps suficient perquè tots els tiradors se’n puguin assabentar

Per aquest motiu, recomanem a tots els socis, sovintejar la seva assistència al club, per tal d’informar-se d’aquestes i d’altres incidències

PRIMERES FASES CAMPIONAT CATALUNYA 2023

El Club de Tir Igualada d’acord amb la Federació Catalana de Tir, organitza aquest any 5 proves vàlides per al Campionat de Catalunya 2023, en quatre modalitats diferents:

Stàndard calibre 22 el 26 de febrer
Foc Central el 02 d’abril
9 mm Parabellum el 12 de març
IPSC el 22 d’abril i el 18 de novembre

Cal recordar que els tiradors de 2a categoria tenen l’obligació de prendre part almenys en una tirada d’àmbit Autonòmic, un cop l’any.

Tots els tiradors, siguin de la categoria que siguin, només podran inscriure es una de les tres proves de precisió, Standard calibre 22, Foc Central i 9 mm Parabellum

Les proves d’IPSC seran obertes a tots els tiradors independentment de si s’han inscrit en alguna de les anteriors

Les inscripcions es podran efectuar a les bústies corresponents a partir del dia 1 de gener fins a 1 setmana abans de la tirada corresponent.

Els tiradors veterans de 3a i els tiradors de 3a que no hagin de canviar de categoria, no es podran inscriure a cap de les tres proves de precisió sí que ho podran fer a IPSC

Respecteu aquestes normes, ja que són l’única opció per al bon ordre de les proves