609 713 143 tirigualada@filnux.com

Informació

22e Memorial JOSEP FONOLL de fusell militar

 

El Club de Tir i l'Ajuntament de Castellolí convoca'n  per al dia 6 de juny de 2021, el 22e Memorial JOSEP FONOLL de Fusell Militar.

La prova s'efectuarà a la distància de 50 metres, a peu dret i constarà de 20 trets + 5 de prova.

És considerarà fusell militar qualsevol fusell de mires obertes o tancades, d'un calibre igual o superior a 6 mm. amb un any de fabricació anterior a 1965.

En cap cas seran permeses les corretges subjectadores, ni els "champinyons", ni aparells òptics de punteria.

Tir de precisió amb rifles enquadrat en tres modalitats

PRODUCCIÓ
Els canons i accions seran exclusivament comercials de sèrie amb visor telescòpic sense límit d'augments. S'admeten canons amb un llarg màxim de 26 polzades i 0.9 polzades de gruix a la boca del mateix.
Calibre 308 win. queden exclosos els xassís i aquelles culates que portin pistolete o forat per al polze.
Com a element de suport només estará permès l'ús de bípode o saquet davanter.
No estarà permès l'ús de saquet darrere.

OPEN
Es pot utilitzar qualsevol rifle de calibre igual o inferior a 8 mm. equipat amb visor telescòpic sense límit d'augments.
Per al suport davanter pot utilitzar-se una torreta.
El pes de l'arma amb tots els seus accessoris no pot superar els 10 kg.

F / TR o RESTRICTED
Rifles de calibre .308 o .222 equipats amb visor telescòpics sense límit d'augments.
Es pot utilitzar bípode fixat al guardamans i saquet darrere, però no poden estar connectats un amb l'altre.
El pes de l'arma amb tots els accessoris no pot superar els 8,250 kg.

La tirada es realizarà  en la posició d'estirat. Tindrà un blanc amb 6 dianes per a competició més la zona esquerra (una diana i una creu) per a proves. S'han de realitzar 5 trets a cadascuna de les 6 dianes i 5 a la de proves (35 en total). Es disondrá de 5 minuts per a la prova i 30 minuts per completar les 6 dianes de competició.

PRS - Precision Rifle Series

 

Gràcies a la nova galeria de 100 metres, recentment inaugurada al nostre Club i aprofitant la gran entrada i repercussió amb la qual ha arribat la Lliga de Rifles de Precisió o Precisió Rifle Sèries (PRS) hem cregut oportú formar part d'ella i donar a conèixer aquesta interessant disciplina de tiro.

La PRS Lliga de Clubs comprèn dues disciplines principals: PRS forrellat i PRS semiautomàtics.

La intenció és promocionar aquesta disciplina incorporant campionats locals, regionals i nacionals.

Es porta a terme un seguiment de les puntuacions obtingudes del tirador i també es promou el creixement de la disciplina de tir a llarga distància (base del PRS) .

El desenvolupament de les competicions és molt diferent i no hi ha dos campionats iguals.

Es duen a terme diferents escenaris / stages (sempre des del lloc de tirador) en els quals, s'inclouen gran quantitat de factors estressants i molt desafiants per al competidor.

Las PRS posen a prova totes i cadascuna de les condicions del tirador, on podran provar-se a si mateixos contra qualsevol tirador: novell o expert i qualsevol material: des d'un conjunt típic REM700 o BERGARA HMR fins a un conjunt de gran nivell com a ACCURACY INTERNACIONAL o STEYR MANNLICHER de la més alta gama.

Es recomana seguir els següents enllaços, per estar al corrent pel que fa a les PRS:

 • Web oficial: http://kilermt.com/prs/
 • Reglamentos: http://kilermt.com/prsreglamento/
 • Competiciones: http://kilermt,com/prscompeticiones/
 • Descargas: http://kilermt.com/prs-descargas/
 • WhatsApp: http://kilermt.com/grupo-de-whatsapp-rifle-produccion-espana/
 • Articulo Armas.es: https://www,armas.es/periodicos/33717-numero-80-agosto-septiembre-2018

Concurs Social 2021

 

La rel.lacio de tirades prpogramades per al Concurs Social  d'aquest any, és la següent:

 • 3 Foc Central
 • 3 Standard calibre 22
 • 3 Carrabina
 • 4 Fusell Militar
 • 4 I.P.S.C.
 • 3 Automàtica calibre 9 mm
 • 2 Bèsties Metàl.liques
 • 2 Automàtica calibre 45
 • 4 f-class mini 50/100
 • 3 f-class rifle 100
 • 2 PRS 100

Per pendre part en aquesta competició, s'há d'omplir la fulla arbitral amb nom i dos cognoms, en majúscules i el núm de soci.
És absolutament imprescindible tenir la llicéncia federativa en vigor.


Extracte de les normes d’ús de les instal·lacions de la galeria

 • Les armes és portaran sempre en maletins o bosses, mai, en cap cas i sense excepcions, a les butxaques o fundes corporals, sigui quina sigui, la condició del tirador.
 • No es poden manipular armes fora del lloc del tirador. Fer-ho sempre en direcció als blancs.
 • Per tirar a la galeria, no es pot aixecar mai l’arma per sobre del nivell dels ulls, es corre el risc de foradar el voladís, si s’escapa un tret.
 • Esteu atents al timbre, pareu el foc quan soni, perquè tothom pugui anar a canviar els blancs.
 • A les planxes metàl·liques no és permès tirar amb fusell.
 • És obligatori l’ús d’ulleres protectores.
 • Queda totalment prohibit el foc creuat. Només es pot tirar al blanc corresponent al lloc del tirador.
 • Els visitants, no socis, no podran fer ús de la galeria sense el permís del cap de la galeria, que els assignarà un monitor.
 • A la cambra cuirassada només si pot entrar amb l’autorització del cap de galeria.
 • Els socis que encara no tinguin permís d’armes, hauran de demanar-les al cap de galeria i seguir escrupolosament les seves instruccions.
 • Hem de ser conscients que el tir comporta un risc. Cal extremar totes les precaucions. Qualsevol infracció en aquest sentit serà seriosament sancionada.

 

Avís Important

Cal recordar que els dies que la galeria està ocupada per les competicions previstes al calendari oficial, aquestes tindran prioritat absoluta, i les instal•lacions no podran ésser utilitzades per altres activitats, fins que les primeres hagin acabat, si no és que resti espai suficient perquè totes les activitats puguin efectuar-se simultàniament.

També s’ha de tenir en compte, que si bé el calendari oficial de les competicions, és el que figura en aquesta pàgina, es poden produir canvis propiciats per causes de força major,que obliguin a fer alguna modificació durant l’any.
Això sempre s’anuncia als taulers d’informació de la galeria, amb temps suficient perquè tots els tiradors se’n puguin assabentar.
Per aquest motiu, recomanem a tots els socis, sovintejar la seva assistència al club, per tal d’informar-se d’aquestes i altres incidències.

 

Normes d'inscripció al Concurs Social

Les inscripcions al Concurs Social, és faran a les fulles que a tal efecte es troben a la galeria.
Haurà de constar obligatòriament el NOM i DOS COGNOMS escrits en lletres majúscules, el número de soci i el de llicència federativa.
El gran nombre de socis, fa del tot impossible recavar aquestes dades quan hi manquin.
Per tant, i en el cas de manca de dades, al tirador li serà anul·lada la inscripció.

És absolutament imprescindible estar en possessió de la llicència federativa per a participar en qualsevol prova.

 

Normes per a la inscripció, 2021

El Club de Tir Igualada d’acord amb la Federació Catalana de Tir, organitza per aquest any, 5 proves vàlides per al campionat de Catalunya, en quatre modalitats diferents.

La competició de Standard calibre 22 tindrà lloc el dia 28 de febrer, la de Foc Central el dia11 d’abril, la de calibre 9 mm el dia 14 de març i les d’IPSC 24 d’abril i 20 de novembre.

Cal recordar que els tiradors de segona categoria tenen l’obligació de prendre part almenys en una tirada de l’àmbit autonòmic, un cop a l’any.

 • Tots els tiradors, siguin de la categoria que siguin, només es podran inscriure en una de les tres proves de precisió (standard, foc central, 9 mm). Les proves d’IPSC seran obertes a tots els tiradors independentment de si s’han inscrit en alguna de
  les anteriors.
 • Les inscripcions es podran efectuar a les bústies corresponents a partir del dia 1 de gener fins 1 setmana abans de la tirada corresponent.
 • Els tiradors veterans de tercera i els tiradors de tercera, que no hagin de canviar de categoria, no es podran inscriure a cap de les tres proves de precisió. Si ho podran fer a IPSC.
 • Respecteu aquestes normes, ja que son l’única opció per al bon ordre a les proves.

Reglament IPSC del Club de Tir Igualada

 • Serà necessari l’assistència a un curs específic d’IPSC, per a poder participar per primer cop a una competició.
 • Per a participar part a una tirada és imprescindible tenir la llicència federativa.
 • Els tiradors són els únics I personalment responsables de la seguretat de la seva arma i munició.
 • L’àrbirtre de la competició és la màxima autoritat durant la prova.
 • Els tiradors es comprometen a col•laborar amb l’organització per tal d’agilitzar la tirada.
 • El club es reserva la potestat per a la modificació de les normes en qualsevol moment.

Equip bàsic imprescindible per a participar:

 • Funda d’arma que impossibiliti l’accés i l’activació del gatell, amb l’arma enfundada.
 • Porta carregadors. El cinturó que suporta l’equip haurà d’estar a l’altura de la cintura de forma permanent I assegurat.
 • És obligatòria la protecció ocular i auditiva.
 • No és permès l’ús de roba de camuflatge o militar.

Normes esportives per a la renovació de llicències.

Les normes que regeixen en l’actualitat, per a part de la intervenció d’armes de la Comandància de Guàrdia Civil de Barcelona, són les següents:

 • Renovació de TERCERA categoria Imprescindible haver pres part en almenys una tirada del concurs social, una vegada per any. (Un cop cada any, dels tres que dura la llicència). Per tant, serà absolutament necessari que vingueu a tirar almenys un cop l’any,
  a qualsevol competició de Gros Calibre, Calibre 22 o bé 9 mm. (La majoria ja ho feu). Els punts obtinguts no seran determinants.
 • Renovació de SEGONA categoria Imprescindible haver pres part, almenys en una primera fase del campionat de Catalunya, un cop cada any dels 3 que dura la llicència, en les modalitats que corresponguin a les armes que tingueu guiades. Caldrà acreditar haver
  obtingut uns punts mínims del següent barem: Foc Central (Gros Calibre) 450 punts, Calibre 22 440 punts. També seran vàlides les tirades de 1a fase del C.C. que poguéssiu fer en altres clubs, llavors recordeu demanar el certificat
  de participació.

VETERANS de segona categoria (majors de 55 anys) hauran d’acreditar la seva assistència a les competicions del Campionat de Catalunya, si bé no es tindrà en compte la puntuació aconseguida.