609 713 143 tirigualada@filnux.com

ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS
DIA 10 DE MAIG 2024

19.30 h  EN PRIMERA CONVOCATÒRIA
20.00 h EN SEGONA CONVOCATÒRIA

LLOC: INSTAL.LACIONS DE CASTELLOLÍ

Ordre del dia

1.- Lectura acta anterior
2.- Informe tresorer
3.- Precs i preguntes