609 713 143 tirigualada@filnux.com

Cop d’ull del President

LA LLICÈNCIA F.
Consideracions a tenir en compte per gestionar les disposicions legals obligatòries.

PERMÍS D’ARMES:
Obtenció
Ser soci d’un club de tir.
Passar unes proves d’aptitud, que al nostre Club es fan 4 vegades l’any.
La prova consisteix en obtenir una puntuació mínima de 50 punts amb 10 trets.
A la distància de 25 metres.
Aquesta prova esta supervisada per la IACE de la Guàrdia Civil
Un cop passada la prova, el Club fa un certificat i amb aquest , el soci pot anar a la Intervenció per sol·licitar el permís.

Renovació
Actualment el permís d’armes te una vigència de 5 anys, passats els s’ha de renovar.
Per fer-ho cal anar a la Intervenció amb les armes per tal de passar revista i amb un certificat del Club on consta tota l’activitat del tirador en el període de vigència del permís.

LLICÈNCIA FEDERATIVA
Tots els tiradors han de tenir una llicència emesa per la Federació Catalana de Tir, que és renova cada any.
El Club la proporciona a tots el socis al mes de gener.
Aquesta llicència, a més cobreix una assegurança per al tirador.

GUIA D’ARMA
Cada arma que tingui el soci, porta la seva guia.
Això és un carnet on hi consten totes les especificacions de l’arma.
Mai s’ha de separar la guia de l’arma.

COMPRAR UN ARMA
Quan un soci vols adquirir un arma nova a l’armeria, li farà falta un certificat del Club on hi constin totes les dades de l’arma i certifiqui que es tracta d’una arma de les considerares de concurs.
Això no fa falta quan sigui un arma de segona mà.

CATEGORIES DE TIRADOR, OBLIGACIONS ESPORTIVES I CANVIS DE CATEGORIA
Els tiradors poden ser de 1a, 2a i 3a categoria.
Quan s’ha obtingut el permís d’armes per primer cop, la categoria del tirador és la 3a, això li permet tenir 1 arma en propietat.
Per accedir a la 2a categoria ha de prendre part en una prova del Campionat de Catalunya i assolir una puntuació determinada, aleshores podrà tenir 6 armes.
Les puntuacions mínimes per passar de categoria son: 430 punts en 9 mm, 450 punts en Estàndard i 460 punts en Foc Central.
Tots els tiradors de 2a categoria tenen  l’obligació de prendre part, al menys un cop l’any, en una prova del Campionat de Catalunya i assolir la puntuació mínima requerida.
Aquesta puntuació no es tindrà en compte quan es tracti de tiradors veterans.
Els tiradors de 3a categoria hauran de prendre part almenys un cop l’any, en alguna prova del Concurs Social (Estàndard 22, Foc Central, 9 mm Parabellum o bé IPSC)

ALTRES LLICÈNCIES
Segons el Reglament d’Armes els permisos d’armes que com a tiradors ens poden interessar, son:
B – Armes curtes per a particulars
D – Armes llargues ratllades per a caça major
E – Carrabines calibre 22 i escopetes de caça d’ànima llisa
F – Tir esportiu
AV – Armes d’avantcàrrega, curtes i llargues

Josep M Godó i Soler
President