609 713 143 tirigualada@filnux.com

Entrenaments controlats:

05 de febrer – Calibre 22
02 d’abril – Foc Central
12 de novembre – Calibre 22
11 de desembre – Foc Central

Proves aptitut:

06 de febrer
10 d’abril
18 de setembre
13 de novembre