609 713 143 tirigualada@filnux.com
Tipus de socis:

– Veterans:
Majors de 55 anys, cal notificar-ho a començament d’any

– Júnior:
Ho són fins que compleixin 21 anys, fins als 18 només poden fer servir armes d’aire comprimit, a partir dels 18 ja poden tramitar la llicència F.

No han de pagar quota trimestral i tenen inclosa la llicència federativa.

– Socis en practiques:
Té la consideració de soci en practiques, tot aquell soci de nova incorporació i que encara no disposa de llicència d’armes.
És obligatori tindre el carnet de soci del Club de Tir Igualada i la llicència federativa de l’any en curs.
Només poden fer pràctiques amb armes del calibre 22.
No poden fer servir armes d’amics, coneguts o d’altres socis.
No poden adquirir munició de cap altre calibre.
El primer contacte amb armes de foc es farà SEMPRE sota la supervisió de l’equip de formació del Club de Tir Igualada.
El Club de Tir Igualada disposa de 5 armes curtes i 5 armes llargues a disposició del soci en practiques, aquestes armes s’han de demanar al Cap de galeria.