609 713 143 tirigualada@filnux.com

El Club de Tir i l’Ajuntament de Castellolí convoca’n per al dia 2 de juny de 2024 el

25e Memorial JOSEP FONOLL de Fusell Militar.

La prova s’efectuarà a la distància de 50 metres, a peu dret i constarà de 20 trets + 5 de prova.

Es considerarà fusell militar qualsevol fusell de mires obertes o tancades, d’un calibre igual o superior a 6 mm. amb un any de fabricació anterior a 1965.

En cap cas seran permeses les corretges subjectadores, ni els “champinyons”, ni aparells òptics de punteria.