609 713 143 tirigualada@filnux.com

CONCURS SOCIAL 2023

 • 3 de Foc central
 • 3 de 9 mm Parabellum
 • 2 d’Automàtica calibre 45 mm
 • 4 d’IPSC
 • 2 de Besties metàl·liques
 • 3 de Carrabina calibre 22
 • 3 de Fusell militar
 • 3 d’Aire comprimit
 • 3 de Standard calibre 22
 • 4 de Mini f-Class
 • 4 f-Class rifle
 • 6 de Fusell militar – lliga Open
 • 3 de Semiautomàtics moderns
 • 2 de PRS

Per prendre part en aquesta competició, s’ha d’omplir la fulla arbitral amb nom i 2 cognoms en majúscules, número de soci.

És absolutament imprescindible tenir la llicència federativa en vigor

NORMATIVA

Totes les tirades seran sempre en diumenge i començaran a les 10 del matí
Les tirades d’IPSC seran sempre en dissabte i començaran a les 10 del matí.
Les inscripcions es tancaran 15 minuts abans
Només es faran dues tandes, quan a l’hora de començar la tirada hagin quedat coberts tots els llocs de tirador i restin altres tiradors per participar.
Taules a lliure elecció del tirador, aixecats en fase dol

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es faran a les fulles que a tal efecte es troben a la galeria
Haurà de constar obligatòriament el NOM i DOS COGNOMS escrits en lletres majúscules, el número de soci i el de la llicència federativa.
El gran nombre de socis fa de tot impossible recavar aquestes dades quan hi manquin
Per tant, i en el cas de manca de dades, al tirador li serà anul·lada la inscripció
És absolutament imprescindible estar en possessió de la llicència federativa per a participar en qualsevol prova