609 713 143 tirigualada@filnux.com

Concurs Social 2021

 

La rel.lacio de tirades prpogramades per al Concurs Social  d’aquest any, és la següent:

 • 3 Foc Central
 • 3 Standard calibre 22
 • 3 Carrabina
 • 4 Fusell Militar
 • 4 I.P.S.C.
 • 3 Automàtica calibre 9 mm
 • 2 Bèsties Metàl.liques
 • 2 Automàtica calibre 45
 • 4 f-class mini 50/100
 • 3 f-class rifle 100
 • 2 PRS 100

Per pendre part en aquesta competició, s’há d’omplir la fulla arbitral amb nom i dos cognoms, en majúscules i el núm de soci.
És absolutament imprescindible tenir la llicéncia federativa en vigor.