609 713 143 tirigualada@filnux.com

CONCURS SOCIAL 2022

La relació de tirades programades per al Concurs Social d’aquet any, es la següent:

 • 3 Foc Central
 • 3 Stàndar calibre 22
 • 3 Carrabina
 • 4 Fusell Militar
 • 4 IPSC
 • 3 Calibre 9 mm Parabellum
 • 2 Besties Metàl·liques
 • 2 Automàtica calibre 45
 • 4 f-Class mini 100
 • 4 f-Class Rifle 100
 • 2 PRS

Per prendre part en aquesta competició, s’ha d’omplir la fulla arbitral amb nom i 2 cognoms en majúscules, número de socí

Es absolutament imprescindible tenir la llicència federativa en vigor

NORMATIVA

Totes les tirades començaran a les 10 del matí
Les inscripcions es tancaran 15 minuts abans
Només es faran dues tandes, quan a l’hora de començar la tirada hagin quedat coberts tots els llocs de tirador i restin altres tiradors per participar
Taules a lliure elecció del tirador, aixecats en fase dol

INSCRIPCIONS

Les inscripcions és faran a les fulles que a tal efecte es troben a la galeria
Haurà de constar obligatòriament el NOM i DOS COGNOMS escrits en lletres majúscules, el número de soci i el de la llicència federativa
El gran nombre de socis fa de tot impossible recavar aquestes dades quan hi manquin
Per tant i en el cas de manca de dades, al tirador li serà anul·lada la inscripció
Es absolutament imprescindible estar en possessió de la llicència federativa per a participar en qualsevol prova