609 713 143 tirigualada@filnux.com

La llicència F

Obtenció
Ser soci d’un club de tir i estar al corrent de pagament
Passar unes proves d’aptitud, que al nostre Club es fan 4 vegades l’any
La prova consisteix a obtenir una puntuació mínima de 50 punts amb 10 trets, tant per arma curta com per arma llarga
La distància és de 25 metres per arma curta i 50 metres per arma llarga
Aquesta prova està supervisada per la Guardia Civil
Un cop superada la prova, el Club fa un certificat, i amb aquest, el soci pot anar a la intervenció d’armes de la Guardia Civil per a sol·licitar la llicència d’armes.

Procediment per tramitar la llicència d’armes
Es tramita a la intervenció d’armes de la Guardia Civil, demanat cita prèvia
Cal aportar:
– Carnet soci del Club de Tir Igualada
– Llicència Federativa de l’any en curs
– DNI, en vigor no caducat
– Certificat mèdic específic per armes de llicència d’armes
– Certificat del Club de Tir Igualada, on s’acrediti haver superat la prova d’actitud

Renovació
Actualment, la llicència d’armes té una vigència de 5 anys, passats els quals s’ha de renovar
Per fer-ho cal anar a la intervenció d’armes de la Guardia Civil amb un certificat del Club on consta tota l’activitat del tirador en el període de vigència la llicència d’armes

Llicència Federativa
Tots els tiradors han de tenir una llicència emesa per la Federació Catalana de Tir que es renova cada any
Des del 2023 aquesta llicència Federativa és digital i l’única manera de tenir-la físicament és mitjançant la següent pàgina web: https://ridon.es/
Aquesta llicència a més cobreix una assegurança per al tirador

Guia d’arma
Cada arma porta la seva guia
Això és un carnet (document) on consten totes les especificacions de l’arma
Mai s’ha de separar la guia de l’arma

Comprar una arma
Quan un soci vol adquirir una arma nova a l’armeria, li farà falta un certificat del Club on constin totes les dades de l’arma i certifiqui que es tracta d’una arma de les considerades de concurs.
Això no fa falta quan sigui uns arma de segona mà

Categories de tirador, número d’armes, obligacions esportives i canvis de categoria.
Categories
Els tiradors poden ser de primera, segona i tercera categoria, quan s’ha obtingut la llicència d’armes per primer cop la categoria del tirador és la tercera
– Tirador de 3a: 1 arma – 1 tirada Concurs Social o 1 entrenament controlat a l’any
– Tirador de 2a: 6 armes – 1 tirada Campionat de Catalunya a l’any
– Tirador de 1a: 10 armes – 1 tirada d’àmbit estatal a l’any
Canvi de categoria
Tenir, com a mínim un any d’antiguitat en la categoria anterior i aconseguir obligatòriament una de les següents puntuacions:
– 430 punts en 9 mm,
– 450 en stàndard
– 460 en foc central.
Aquesta puntuació no es tindrà en compte quan es tracti de tiradors veterans (només per mantindre la categoria)

Altres llicències
Segons el Reglament d’Armes, els permisos d’armes són els següents
A – Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat
B – Armes curtes per a particulars
C – Armes per a personal de seguretat privada
D – Armes llargues ratllades per a caça major
E – Carrabines calibre 22 i escopetes d’ànima llisa per a caça
F – Tir esportiu (la nostra)
AE – Autorització especial per a col·leccionistes