609 713 143 tirigualada@filnux.com

NORMES INSTAL.LACIONS

 • Les armes és portaran SEMPRE amb maletins o bosses , MAI EN CAP CAS I SENSE EXCEPCIONS, a les butxaques o fundes corporals, sigui quina sigui la condició del tirador
 • No es poden manipular armes fora del lloc de tirador
 • Nomes es poden manipular al lloc de tirador i sempre en direcció als blancs
 • Per tirar a la galeria no és pot aixecar mai l’arma per sobre ell nivell dels ulls, es corre el risc de foradar el voladís si s’escapa un tret
 • Esteu atents al timbre, pareu el foc quan soni, perquè tothom pugui anar a canviar els blancs
 • A les planxes metàl·liques no és permès tirar amb fusell
 • ËS obligatori l’ús d’ulleres protectores
 • Queda totalment prohibit el foc creuat
 • Només es pot tirar al blanc corresponent al lloc de tirador
 • Els visitants, NO SOCIS, no podran fer ús de la galeria sense el permís del Cap de galeria, que els assignarà un monitor
 • A la cambra cuirassada només si pot entrar amb l’autorització del Cap de galeria
 • Els socis que encara no tinguin permís d’armes , hauran de demanar-les al Cap de galeria i seguir escrupolosament les seves instruccions
 • Hem de ser conscients que el tir comporta un ris
 • Cal extremar les precaucions
 • Qualsevol infracció en aquet sentit serà seriosament sancionada

 

AVIS IMPORTANT

Cal recordar que els dies que la galeria està ocupada per les competicions previstes al calendari oficial, aquestes tindran prioritat absoluta i les instal·lacions no podran ésser utilitzades per altres activitats, fins que les primeres hagin acabat, si no és que resti espai suficient perquè totes les activitats puguin efectuar-se simultàniament

També s’ha de tenir en compte, que si bé el calendari oficial de competicions, és el que figura en aquet llibret, és poden produir canvis propiciats per causes de força major, que obliguin a fer alguna modificació durant l’any

Això sempre s’anunciarà als taulers d’informació de la galeria, amb temps suficient perquè tots els tiradors se’n puguin assabentar

Per aquest motiu, recomanem a tots els socis, sovintejar la seva assistència al club, per tal d’informar-se d’aquestes i d’altres incidències