609 713 143 tirigualada@filnux.com

NORMES INSTAL·LACIONS

 • Les armes es portaran SEMPRE amb maletins o bosses , MAI EN CAP CAS I SENSE EXCEPCIONS, a les butxaques o fundes corporals, sigui quina sigui la condició del tirador.
 • No es poden manipular armes fora del lloc de tirador
 • Només es poden manipular al lloc de tirador i sempre en direcció als blancs
 • Per tirar a la galeria no es pot aixecar mai l’arma per sobre ell nivell dels ulls
 • Esteu atents al timbre, pareu el foc quan soni, perquè tothom pugui anar a canviar els blancs
 • No està permès l’ús de munició de perdigons (cartutx de caça)
 • És obligatori l’ús d’ulleres protectores
 • Queda totalment prohibit el foc creuat
 • Només es pot tirar al blanc corresponent al lloc de tirador
 • Els visitants i acompanyants, NO SOCIS, no podran fer ús de la galeria
 • No es pernet l’entrada a la cambra cuirassada
 • Els socis que encara no tinguin llicència d’armes , hauran d’adreçar-se al Cap de galeria i seguir escrupolosament les seves instruccions.
 • Hem de ser conscients que el tir comporta un ris
 • Cal extremar les precaucions
 • Qualsevol infracció en aquest sentit serà seriosament sancionada
 • Només està permès alimentar els carregadors amb 5 cartutxos