609 713 143 tirigualada@filnux.com

Extracte de les normes d’ús de les instal·lacions de la galeria

 • Les armes és portaran sempre en maletins o bosses, mai, en cap cas i sense excepcions, a les butxaques o fundes corporals, sigui quina sigui, la condició del tirador.
 • No es poden manipular armes fora del lloc del tirador. Fer-ho sempre en direcció als blancs.
 • Per tirar a la galeria, no es pot aixecar mai l’arma per sobre del nivell dels ulls, es corre el risc de foradar el voladís, si s’escapa un tret.
 • Esteu atents al timbre, pareu el foc quan soni, perquè tothom pugui anar a canviar els blancs.
 • A les planxes metàl·liques no és permès tirar amb fusell.
 • És obligatori l’ús d’ulleres protectores.
 • Queda totalment prohibit el foc creuat. Només es pot tirar al blanc corresponent al lloc del tirador.
 • Els visitants, no socis, no podran fer ús de la galeria sense el permís del cap de la galeria, que els assignarà un monitor.
 • A la cambra cuirassada només si pot entrar amb l’autorització del cap de galeria.
 • Els socis que encara no tinguin permís d’armes, hauran de demanar-les al cap de galeria i seguir escrupolosament les seves instruccions.
 • Hem de ser conscients que el tir comporta un risc. Cal extremar totes les precaucions. Qualsevol infracció en aquest sentit serà seriosament sancionada.