609 713 143 tirigualada@filnux.com

A partir d’aquest any la llicència federativa deixa el format en paper i passa a format digital.
L’accés a la llicència s’efectua, amb registre previ, a través de la plataforma Ridon.
Adjuntem instruccions per efectuar el registre.

 

18_Plataforma_Ridon