609 713 143 tirigualada@filnux.com

Previsió de tirades a realitzar, en la galeria de 100 metres.

Maig 15 – PRS (1)

Juny 13 – Fusell Militar
Juny 29 – Mini f-Class 100 (1)

Juliol 18 – f-Class 100 rifle (1)

Setembre 19 – f-Class 100 rifle(2)

Octubre 16 – Mini f-Class 100 (2)
Octubre 24 – PRS (2)

Novembre 27 – f-Class 100 rifle (3)

Activitats a realitzar en la galeria de 100 metres, per a la resta de 2021, sempre que no es vegin afectades per futures mesures adoptades per les Autoritats, dins el marc de la lluita contra la Covid-19.-