609 713 143 tirigualada@filnux.com
Lliga Open de fussell militar

Lliga Open de fussell militar

Reglament de la Lliga Open de Fusell Militar Normes generals: S’utilitzaran exclusivament armes originals de patent igual o anterior a 1965. Les armes seran utilitzades en la seva versió standard, és a dir, en aquella que correspongui a la fabricació en sèrie, inclòs...

Semiautomàtics moderns

Semiautomàtics moderns Hora: 10 hores 15 minuts abans es tancarà la inscripció Armes: Distancia: 100 metres Prova: Blancs: Oficials de la categoria Notes: Categories: Puntuació El guanyador de cada tirada obtindrà 40 punts, 38  al segon, 36 al tercer i així...

Fusell Militar – Lliga Open

Fusell Militar – Lliga Open (6) Hora 10 hores 15 minuts abans es tancarà la inscripció Armes S’utilitzaran exclusivament armes originals de patent igual o anterior a 1965 Les armes seran utilitzades en la seva versió standard, és a dir, en aquella que...

f-Class Rifle

F – Class Rifle Hora: 10 hores del matí. 15 minuts abans es tancarà la inscripció Armes: Els rifles a utilitzar s’enquadren en tres categories: PRODUCCION: Els canyons i les accions seran exclusivament comercials de sèrie. S’admeten canyons amb una...

PRS – Precision Rifle Series

PRS – Precision Rifle Series Hora: 10 matí Les inscripcions es tancaran amb una setmana d’antelació Armes: Fusell de forrellat tàctic amb sistema de bloqueig amb qualsevol visor amb un màxim permès de 25 x i tots els calibres entre el .222  al 308W Carregadors segons...